NEMOS® – more autonomy in everyday life

[responsive]CerboMed [/responsive]

[tabgroup]

[tab title="Generelt om Nemos"]

Hvad er NEMOS, og hvordan virker den?

Den transkutane vagusnervestimulator, NEMOS, består af en stimulationsenhed og en dedikeret øreelektrode. Stimulationsenheden, der er på størrelse med en almindelig mobiltelefon, udsender elektriske impulser. Den er forbundet med den øreelektrode, som patienten bærer som en øresnegl. Impulserne overføres via øreelektroden gennem huden til en gren af vagusnerven.

Hvordan anvendes Hvordan anvendes?

Behandlingen med NEMOS udføres selvstændig af patienten. Den anbefalede daglige stimulationstid er 4 timer om dagen, hvilket bør overholdes. Patienten regulerer og tilpasser stimulationsintensiteten efter sin individuelle sensitivitet, som kan variere fra dag til dag, og sågar i løbet af behandlingen. For at sikre optimal stimulation skal patienten vælge en intensitet, som giver en prikkende eller snurrende fornemmelse. Stimulationen skal kunne mærkes, men ikke være smertefuld eller ubehagelig. Det er ikke nødvendigt med indgreb eller hospitalsindlæggelse ved anvendelse af NEMOS. I store træk kan patienten udføre sine daglige aktiviteter under stimulationsbehandlingen, så NEMOS er nem at indpasse i hverdagen.

Hvor virkningsfuld er NEMOS?

De fleste behandlingsmuligheder for epilepsi, såsom lægemidler, hjernestimulering og invasiv stimulation af vagusnerven, er ikke akutte behandlinger. Dette gælder også for NEMOS. Selv om du reagerer på behandlingen med NEMOS, indtræder virkningen først efter nogle måneder. Som ved enhver anden behandling, er der ingen garanti for, at behandling med NEMOS virker.

Hvilke bivirkninger er der?

t-VNS er en behandlingsmulighed med få bivirkninger. En analyse af data fra flere end 800 patienter og frivillige, der deltog i studier af t-VNS, viste mulige bivirkninger som kløe, ubehag i det ydre øre og lokale smerter på stimulationsstedet. Disse bivirkninger forsvinder kort efter stimulationens afslutning.*   * Sikkerhedsdata cerbomed GmbH

[/tab][tab title="Patienter og Pårørende"]

[accordion open=”3″]
[accordion-item title=”Diagnose: Epilepsy“]

Hos en rask person er udvekslingen af elektriske og kemiske signaler mellem nerveceller i hjernen præcist koordineret. For patienter, der lider af epilepsi, kan denne koordination blive forstyrret midlertidigt, hvilket resulterer i patologiske, elektriske afladninger. Efterfølgende reagerer nervecellerne ved at udsende pludselige, ukontrollerede signaler, som skaber en slags “elektrisk storm i hjernen”. Dette spreder sig og aktiverer individuelle hjerneområder – eller sågar hele hjernen – på en unaturlig måde. Symptomerne og udtrykkene ved det resulterende epileptiske anfald afhænger af de berørte områder.1

Over 30 procent af patienterne har fortsat anfald trods relevant behandling med krampestillende midler (lægemidler til behandling af epileptiske anfald).2,3
Der findes i dag kun få behandlingsmuligheder for disse patienter. Disse omfatter:4

Indgreb mod epilepsi:

I princippet kan der skelnes mellem to neurologiske metoder: Fjernelse af det hjerneområde, der forårsager anfaldene, eller kirurgisk afbrydelse af de nervebaner, som anfaldene spreder sig igennem.
Yderligere oplysninger

Dyb hjernestimulering:

Elektroder implanteres i hjernen til hjernestimulering. Disse elektroder er forbundet med en batteridrevet stimulator, som normalt implanteres under patientens kraveben. Dette kan frembringe en elektrisk stimulus, der specifikt påvirker den epileptiske aktivitet ved dens udspring.
Yderligere oplysninger

Invasiv stimulering af vagusnerven:

Vagusnervens cervikale gren i halsen eksponeres ved et kirurgisk indgreb, og en elektrode vikles rundt om nerven. Elektroden er forbundet med en stimulator, der er implanteret under huden, under kravebenet.5,6
En elektrisk strøm passerer gennem vagusnerven til hjernestammen, hvorfra den aktiverer højere centre i hjernen.
Yderligere oplysninger

En lovende behandlingsmulighed for patienter, der lider af epilepsi, er transkutan stimulation af vagusnerven (t-VNS®).

 1. http://www.epilepsysociety.org.uk/AboutEpilepsy/Whatisepilepsy
 2. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen HW, Mathern G, Moshe SL, Perucca E, Wiebe S, French J: Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010;51:1069-1077.
 3. Kwan P, Brodie MJ: Early identification of refractory epilepsy.N Engl J Med 2000;342:314-319.
 4. Alotaibi FA, Hamani C, Lozano AM: Neuromodulation in Epilepsy. Neurosurgery 2011;69:957-979.
 5. Beekwilder  JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
 6. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”transkutan stimulation af vagusnerven“]

 

Transkutan stimulation af vagusnerven (t-VNS®) er en skånsom og brugervenlig mulighed til behandling af epilepsi. Vagusnerven er involveret i reguleringen af næsten alle indre organer. Vigtigst af alt påvirker den områder i hjernen, der spiller en rolle i frembruddet, forløbet og behandlingen af forskellige neurologiske og psykiatriske lidelser.4,5

En gren af vagusnerven kan stimuleres gennem huden (transkutant) med elektriske impulser i det ydre øre.1 Denne stimulation passerer langs særlige nervefibre for at nå hjernestammen.2,3 Ved invasiv stimulation af vagusnerven aktiveres højere centre af hjernen, der er forbundet med en krampestillende (anfaldsfri) virkning.4,5,6
Stimulationen udføres med den transkutane vagusnervestimulator NEMOS®.

Figur:
Stimulustransmission via vagusnerve fra øret til hjernen.

[responsive]clip_image002_490[/responsive]

A: Stimulationssted   B: Vagusnervens aurikulære gren  C: Hjernestamme
Blå pile: Overførelse af excitation og aktivering af hjernen

 1. Peuker ET, Filler TJ: The nerve supply of the human auricle. Clin Anat 2002;15:35-37.
 2. Nomura S, Mizuno N: Central distribution of primary afferent fibers in the Arnold’s nerve (the auricular branch of the vagus nerve): a transganglionic HRP study in the cat. Brain Res 1984;292:199-205.
 3. Gao XY, Rong P, Ben H, Liu K, Zhu B, Zhang S: Morphological and electrophysiological characterization of auricular branch of vagus nerve: Projections to the NTS in mediating cardiovascular inhibition evoked by the acupuncture-like stimulation; Society for Neuroscience Abstracts, 2010, p 694.22.
 4. Beekwilder JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
 5. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.
 6. Vonck K, Boon P, Van RD: Anatomical and physiological basis and mechanism of action of neurostimulation for epilepsy. Acta Neurochir Suppl 2007;97:321-328.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Behandling med Nemos“]

Hvad er NEMOS, og hvordan virker den?

Den transkutane vagusnervestimulator, NEMOS, består af en stimulationsenhed og en dedikeret øreelektrode. Stimulationsenheden, der er på størrelse med en almindelig mobiltelefon, udsender elektriske impulser. Den er forbundet med den øreelektrode, som patienten bærer som en øresnegl. Impulserne overføres via øreelektroden gennem huden til en gren af vagusnerven.

Hvordan anvendes Hvordan anvendes?

Behandlingen med NEMOS udføres selvstændig af patienten. Den anbefalede daglige stimulationstid er 4 timer om dagen, hvilket bør overholdes.

Patienten regulerer og tilpasser stimulationsintensiteten efter sin individuelle sensitivitet, som kan variere fra dag til dag, og sågar i løbet af behandlingen. For at sikre optimal stimulation skal patienten vælge en intensitet, som giver en prikkende eller snurrende fornemmelse. Stimulationen skal kunne mærkes, men ikke være smertefuld eller ubehagelig.
Det er ikke nødvendigt med indgreb eller hospitalsindlæggelse ved anvendelse af NEMOS. I store træk kan patienten udføre sine daglige aktiviteter under stimulationsbehandlingen, så NEMOS er nem at indpasse i hverdagen.

Hvor virkningsfuld er NEMOS?

De fleste behandlingsmuligheder for epilepsi, såsom lægemidler, hjernestimulering og invasiv stimulation af vagusnerven, er ikke akutte behandlinger. Dette gælder også for NEMOS.
Selv om du reagerer på behandlingen med NEMOS, indtræder virkningen først efter nogle måneder.
Som ved enhver anden behandling, er der ingen garanti for, at behandling med NEMOS virker.

Hvilke bivirkninger er der?

t-VNS er en behandlingsmulighed med få bivirkninger. En analyse af data fra flere end 800 patienter og frivillige, der deltog i studier af t-VNS, viste mulige bivirkninger som kløe, ubehag i det ydre øre og lokale smerter på stimulationsstedet. Disse bivirkninger forsvinder kort efter stimulationens afslutning.*

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Hvorfor NEMOS®?“]

Kræver intet kirurgisk indgrebn

t-VNS-behandling med NEMOS stimulerer vagusnerven målrettet uden de risici, der er forbundet med et kirurgisk indgreb.

Ubetydelige bivirkninger

t-VNS er et behandlingsalternativ med ubetydelige bivirkninger. Mulige bivirkninger som kløe, ubehag i det ydre øre og lokale smerter forsvinder normalt kort tid efter endt stimulation.*
Klik her for yderligere oplysninger om bivirkninger.

Let at anvende

Du kan selv foretage behandlingen med t-VNS i trygge omgivelser. Der er intet behov for indgreb eller indlæggelse. Enheden styres med en menu, der er så nem, at t-VNS nemt kan indpasses i hverdagen.

* Sikkerhedsdata cerbomed GmbH

[/accordion-item]

[/accordion]

[/tab]
[tab title="Downloads og videoer"]

Behandlingsenheden NEMOS har siden 2011 været godkendt til det europæiske marked (CE-mærke) til behandling af epilepsi.
NEMOS er ikke frigivet eller godkendt til anvendelse i USA.

Tekniske oplysninger

Du kan selv foretage behandlingen med t-VNS i trygge omgivelser. Der er intet behov for indgreb eller indlæggelse. Enheden styres med en menu, der er så nem, at t-VNS nemt kan indpasses i hverdagen.
Se, hvor nemt det er at håndtere behandlingen:

Træningsvideo – Behandling med NEMOS (findes kun på engelsk)

Show video 

 

[/tab][tab title=”Sundhedspersonale“]
1.       Indikationer

Transkutan stimulation af vagusnerven er en skånsom og brugervenlig mulighed til behandling af epilepsi.
I 2011 fik cerbomed det europæiske CE-mærke til den transkutane vagusnervestimulator NEMOS® til indikationen epilepsi.

Få mere at vide om t-VNS’ virkningsmekanisme t-VNS.

 

 1. 2.       virknings mekanisme ved transkutan stimulation af vagusnerven

Invasiv VNS er anvendt i mere end 10 år til behandling af patienter med refraktær epilepsi.
Vagusnervens cervikale gren i halsen eksponeres ved et kirurgisk indgreb, hvor en elektrode anbringes omkring den. Elektroden er forbundet med en stimulator, der er implanteret under huden, under kravebenet.1,2
Stimulusstrømmen passerer gennem vagusnerven til hjernestammen, hvorfra den aktiverer højere centre i hjernen.1

Transkutan stimulation af vagusnerven (t-VNS®) udnytter, at vagusnervens aurikulære gren (ABVN) forsyner conchas hud i øret.3 Dette muliggør transkutan, elektrisk stimulation af nervefibrene i dette område. t-VNS’s styrke, impulsvarighed og frekvens er blevet optimeret for at inducere signaler i ABVN’s tykke, myelinerede Aβ-fibre. Ligesom fibrene i vagusnervens cervikale gren sendes disse projektioner direkte til hjernestammens nucleus tractus solitarus (NTS).4,5,6 NTS er udgangspunktet for aktivering af et komplekst cerebralt netværk, der ret nøjagtigt svarer til det, der er målet for invasiv VNS og forbindes med den krampestillende virkning.1,2,7

t-VNS krampestillende virkninger
De krampestillende virkninger ved den transkutane stimulation af vagusnerven er påvist i adskillige forsøg. Disse omfatter dyreforsøg, hvor anfald blev fremkaldt ved at indgive lægemidler, mens epiduralt EKG blev optaget. Dette viste lignende krampestillende virkninger ved invasiv og transkutan stimulation af vagusnerven.8

Case-serie: reduktion af anfaldsfrekvens ved lægemiddelresistent epilepsi
I en prospektiv case-serie foretaget på Erlangen Epilepsy Centre (Tyskland), anvendte syv patienter, der havde lidt af lægemiddelresistent epilepsi i mange år, t-VNS i ni måneder. Stimulation blev udført i tre timer om dagen i forløb af mindst én times varighed. Studiets primære endepunkt var antallet af dokumenterede anfald. Efter ni måneder sås en reduktion i anfaldsfrekvensen hos 5 af de 7 patienter. På basis af de hidtil udførte undersøgelser, vurderede forfatterne af studiet t-VNS som sikker og tolerabel til langvarig anvendelse. Behandlingen kan derfor være et alternativ til patienter med refraktær epilepsi i stedet for andre former for behandling.9
Som de fleste farmaceutiske og neuromodulerende behandlinger mod lægemiddelresistent epilepsi  er t-VNS ikke en akut behandling. For patienter, der reagerer på behandlingen med t-VNS, indtræder den krampestillende virkning måske først efter nogle uger til få måneder.

 1. Beekwilder  JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
 2. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.
 3. Peuker ET, Filler TJ: The nerve supply of the human auricle. Clin Anat 2002;15:35-37.
 4. Nomura S, Mizuno N: Central distribution of primary afferent fibers in the Arnold’s nerve (the auricular branch of the vagus nerve): a transganglionic HRP study in the cat. Brain Res 1984;292:199-205.
 5. Gao XY, Rong P, Ben H, Liu K, Zhu B, Zhang S: Morphological and electrophysiological characterization of auricular branch of vagus nerve: Projections to the NTS in mediating cardiovascular inhibition evoked by the acupuncture-like stimulation; Society for Neuroscience Abstracts, 2010;694.22.
 6. Frangos E, Ellrich J, Komisaruk BR. Non-invasive access to the vagus nerve
  central projections via electrical stimulation of the external ear: fMRI evidence
  in humans. Brain Stimulation. 2014;DOI: 10.1016/j.brs.2014.12.003 ;In press.
 7. Vonck K, Boon P, Van RD: Anatomical and physiological basis and mechanism of action of neurostimulation for epilepsy. Acta Neurochir Suppl 2007;97:321-328.
 8. He W, Zhu B, Rong P: A new concept of transcutaneous vagus nerve stimulation for epileptic seizure. Society for Neuroscience Abstracts 2009;539.4.
 9. Stefan H, Kreiselmeyer G, Kerling F, Kurzbuch K, Rauch C, Heers M, Kasper B, Hammen T, Rzonsa M, Pauli E, Ellrich J, Graf W, Hop-fengärtner R: Transcutaneous vagus nerve stimulation (t-VNS) in pharmacoresistant epilepsies: a proof of concept trial. Epilepsia 2012;53:e115-8.

 

 1. 3.       Behandling med NEMOS®

Hvordan anvendes NEMOS?
t-VNS-behandlingen udnytter den transkutane vagusnervestimulator NEMOS.

NEMOS består af en stimulationsenhed og en dedikeret øreelektrode.
Stimulationsenheden, der er på størrelse med en almindelig mobiltelefon, udsender elektriske impulser. Den er forbundet med øreelektroden, som patienten bærer som en øresnegl. Impulserne overføres via øreelektroden gennem huden til en gren af vagusnerven.

Patienten udfører selv t-VNS-behandlingen. Der er ikke behov for hospitalsindlæggelse. Den rutinemæssige monitorering af behandlingen foregår også ambulant. Behandlingen med NEMOS udføres selvstændig af patienten. Den anbefalede daglige stimulationstid er 4 timer om dagen, hvilket bør overholdes. Patienten kan regulere og tilpasse stimulationens styrke i henhold til sin individuelle sensitivitet. Dette kan ændre sig fra dag til dag på grund af variationer i hudparametre som fugtighed eller fedtindhold. Det vigtigste er, at stimulationen kan mærkes. Patienten bør føle en snurrende fornemmelse på kontaktstedet i concha.

I store træk kan patienten udføre sine daglige aktiviteter under stimulationsbehandlingen, så NEMOS er nem at indpasse i patientens hverdag.

Hvor virkningsfuld er t-VNS?
Som de fleste farmaceutiske og neuromodulerende behandlinger mod epilepsi er NEMOS ikke en akut behandling. For patienter, der reagerer på behandlingen med NEMOS, indtræder den krampestillende virkning måske først efter nogle uger til få måneder.

Hvilke bivirkninger kan patienten få?
t-VNS er et behandlingsalternativ med ubetydelige bivirkninger. En analyse af data fra flere end 800 patienter og frivillige, der deltog i studier af t-VNS, viste mulige bivirkninger, der omfatter kløe, dysæstesi og lokale smerter på stimulationsstedet. Disse bivirkninger forsvinder kort efter endt stimulation.*


* Sikkerhedsdata cerbomed GmbH

 1. 4.       Hvorfor NEMOS®?

Yderligere behandlingsmulighed
Med NEMOS er der en ny, lovende og nem behandlingsmulighed til patienter, der lider af epilepsi.

Nem patientpleje
Patienten udfører selv behandlingen. Der er ingen grund til yderligere eller længerevarende lægebesøg.

Kræver intet kirurgisk indgreb
t-VNS-behandling med NEMOS stimulerer v

Ubetydelige bivirkninger
t-VNS er en behandlingsmulighed med ubetydelige bivirkninger. Mulige bivirkninger omfatter kløe, dysæstesi og lokal smerte på stimulationsstedet. Disse bivirkninger forsvinder kort efter endt stimulation.*

* Sikkerhedsdata cerbomed GmbH

 

 1. 5.       Samarbejde og kliniske forsøg

Hvis du er interesseret i et videnskabeligt samarbejde, er du velkommen til at sende os en e-mail på: info@cerbomed.com

 

Du kan finde en oversigt over igangværende forsøg på:
WHO and DRKS.

 

 1. 6.       Publikationer

Frangos E, Ellrich J, Komisaruk BR
Non-invasive access to the vagus nerve central projections via electrical stimulation of the external ear: fMRI evidence in humans. Brain Stimulation. 2014;DOI:10.1016/j.brs.2014.12.003;
In press. (Ansehen)

Ellrich J
Transcutaneous access to the vagus nerve: A new treatment option in CNS diseases. 8th annual conference of the German Society for Neuromodulation, Berlin, 2012 (Download
)

Huber D, Fischenich A, Wolf N, Ellrich J (Poster)
Transcutaneous vagus nerve stimulation has no impact on the pupillary light reflex in healthy volunteers. SfN’s 42nd annual meeting of the Society for Neuroscience, New Orleans, 2012 (Download
)

Ellrich J
Analgesic Effects of Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation (VNS) in Healty Volunteers. 14th World Congress on Pain, Milan, 2012 (Download
)

Busch V, Zeman F, Heckel A, Menne F, Ellrich J, Eichhammer P
The effect of transcutaneous vagus nerve stimulation on pain perception – An experimental study.
Brain Stimulation, 1–8, 2012 (View
)

Stefan H et al.
Transcutaneous vagus nerve stimulation (t-VNS) in
pharmacoresistant epilepsies: A proof of concept trial.
Epilepsia, 1–4, 2012 (View)

Ellrich J
Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation. European Neurological Review 2011;6;262-4 (
Download)

Ellrich J, Wolf N, Busch V, Eichhammer P
Analgesic effects of transcutaneous vagus nerve stimulation. 15th Annual Meeting of NANS, Las Vegas, 2011 (Download)

Stefan H et al.
First experiences with transcutaneous vagus nerve stimulation (t-VNS) in epilepsy treatment.  American Epilepsy Society, (Abst. 2.277), 2011 (Download)

Ellrich J, Busch V, Eichhammer P
Inhibition of Pain Processing by Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation. Neuromodulation, 14: 383, 2011 (Download)

Ellrich J
Transcutaneous vagus nerve stimulation: feasibility, safety, and clinical application. INS 10th World Congress, London, 2011 (Download)

Ellrich J, Busch V, Eichhammer P
Alteration of pain processing by transcutaneous vagus nerve stimulation. Joint Neuromodulation Meeting of the Benelux, Nordic and Baltic states, Groningen, 2011 (PresentationAbstract)

Ellrich J
Transkutane Neurostimulation zur Therapie neuropsychiatrischer Erkrankungen. Fachtagung Innovative Medizintechnik in der Rehabilitation. Neuronale Schnittstellen – Robotik – Telematik, Würzburg, 2010 (PresentationAbstract)

Fischenich A, Ellrich J
Transcutaneous vagus nerve stimulation: A treatment option in drug resistant epilepsy? 6. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neuromodulation, Luxemburg, 2010 (PresentationAbstract)

Dietrich S, Smith J, Scherzinger C, Hofmann-Preiß K, Freitag T, Eisenkolb A, Ringler R
A novel transcutaneous vagus nerve stimulation leads to brainstem and cerebral activations measured by functional MRI. Biomed Tech, 53(3): 104-11, 2008 (View)

Ringler R, Scherzinger C, Neuhuber W, Dietrich S (Poster)
Diffusion-weighted magnetic resonance imaging is a feasible method to study cerebral signal processing during transcutaneous vagus nerve stimulation (t-VNS). 38th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Washington, 2008 (Download)

Dietrich S, Neuhuber W, Scherzinger C, Ringler R (Poster)
Non-invasive electrical nerve stimulation of Ramus auricularis nervi vagi, N. facialis and N. mentalis results in nerve-specific brainstem and cerebral activations examined by BOLD fMRI. 38th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Washington, 2008 (Download)

Ringler R, Fischenich A, Scherzinger C, Hartlep A, Dietrich S (Poster)
BOLD fMRI clusters during transcutaneous vagus nerve stimulation (t-VNS) vary with frequency and pulse width. 39th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Chicago, 2009 (Download)

[/tab][/tabgroup]